با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://shenasehnews.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://shenasehnews.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
سیاست https://shenasehnews.ir/rss/tp/1
جامعه https://shenasehnews.ir/rss/tp/2
فرهنگ و هنر https://shenasehnews.ir/rss/tp/3
نظرسنجی https://shenasehnews.ir/rss/tp/63
دانش https://shenasehnews.ir/rss/tp/57
مجلس و دولت https://shenasehnews.ir/rss/tp/15
بین‌الملل https://shenasehnews.ir/rss/tp/20